Współpraca z fundacją Sto Pociech

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

     październik 2019 / WARSZAWA     –    ZAPISY

 

SZKOŁA TRENERÓW GRUP WSPARCIA DLA RODZICÓW

Szkolenie skierowane jest do:

psychologów, pedagogów, trenerów oraz absolwentów innych kierunków, którzy chcą pracować z rodzicami i z grupami. Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby, które mają już doświadczenie trenerskie (np. prowadzą zajęcia o charakterze edukacyjnym, psychoedukacyjnym lub szkoleniowe dla dorosłych), ale także tych, którzy mają podstawy wiedzy o takiej pracy (skończyły studia, kurs trenerski itp.) i dopiero zamierzają rozpocząć praktykę.

 

 

Czego uczymy?

Przygotowujemy trenerów do prowadzenia grup wsparcia i rozwoju dla rodziców, opartych na procesie grupowym, polegających na pracy z problemami wnoszonymi przez uczestników.

Forma szkolenia:

Szkolenie ma charakter praktyczny. Pracując “na własnym doświadczeniu” uczestnicy dowiadują się czym jest grupa wsparcia i jak ją prowadzić. Spotkania odbywają się w małej grupie 12 osób.

Najważniejsze zagadnienia merytoryczne:

  • rola prowadzącego grupę wsparcia na poszczególnych etapach jej działania
  • podstawowe umiejętności prowadzącego
  • struktura grupy od zawiązania do zakończenia
  • struktura spotkania
  • integracja uczestników, zasady i tworzenia kontraktu
  • proces grupowy
  • reagowanie w sytuacjach trudnych indywidualnych oraz grupowych

Program

Szkolenie trwa 86 godzin i składa się z:

  •  warsztatu wstępnego, którego celem jest integracja grupy oraz przekazanie podstaw dotyczących prowadzenia grup wsparcia.
  • 12 spotkań w czwartki popołudniami  w trakcie których będzie rodzicielska grupa wsparcia prowadzona wymiennie przez uczestników. Część czasu przeznaczona jest na analizowanie  procesu grupowego  i omówienie zagadnień merytorycznych.
  • dwudniowego warsztatu końcowego.

Fundacja sto Pociech jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.