Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ:

  5-7 września – SUPERWIZJA/WARSZAWA

 23-27 września  – cz. I SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW/WARSZAWA

 7-10 października cz. II SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW/WARSZAWA

 4-8 listopada – cz. I SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW/WARSZAWA

 25-28 listopada – cz. III SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW/WARSZAWA

 4-6 grudnia – SUPERWIZJA/WARSZAWA

 

Chętnych zapraszamy do kontaktu: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”
CZĘŚĆ 1 – RELACJA I DIALOG

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zajmujących się pracą z rodzicami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gabinetach prywatnych.

Forma:

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do pracy z rodziną i nauczycielami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjnych). Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Program szkolenia:

 1. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 2. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 3. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 4. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 5. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 6. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 7. Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
 8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 9. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 10. Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 11. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Materiały dla uczestników szkolenia:

 1. J. Sakowska Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I. Materiały dla prowadzących zajęcia.
 2. Zeszyty metodyczne nr 7, A. Zajic, s. L. Jakubik, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Niezbędnik dla uczestników warsztatów.

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych

Cena: 1 100 zł

Zgłoszenia: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu


 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

CZĘŚĆ 2 – RODZEŃSTWO

 

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zajmujących się pracą z rodzicami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gabinetach prywatnych. Warunkiem uczestniczenia w cz. II jest ukończenie cz. I.

Forma:

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do pracy z rodziną i nauczycielami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjnych). Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Program szkolenia:

 1. Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
 2. Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
 3. Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
 4. Równo czy sprawiedliwie?
 5. Jak radzić sobie z egoizmem?
 6. Problem ulubieńców.
 7. Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
 8. Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
 9. Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
 10. Wpływ ról na relacje w rodzinie.
 11. Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
 12. Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
 13. Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
 14. Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.

Materiały dla uczestników szkolenia:

 1. J. Sakowska, E. Puchała, Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część II. Materiały dla prowadzących zajęcia.
 2. Zeszyty metodyczne nr 10, J. Basistowa, A. Zajic, A. Zawadzka, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – Rodzeństwo bez rywalizacji. Niezbędnik dla uczestników warsztatów.

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych

Cena: 1 000 zł 

Zgłoszenia: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu


 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

CZĘŚĆ 3 – NASTOLATEK

 

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zajmujących się pracą z rodzicami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gabinetach prywatnych. Warunkiem uczestniczenia w cz. III jest ukończenie cz. I.

Forma:

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do pracy z rodziną i nauczycielami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjnych). Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Program szkolenia:

 1. Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
 2. Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
 3. Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
 4. Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
 5. Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
 6. Wspólne rozwiązywanie problemów.
 7. Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
 8. Spotkanie z młodzieżą.
 9. Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
 10. Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.

Materiały dla uczestników szkolenia:

 1. Zeszyty metodyczne nr 11, Joanna Sakowska, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. III – „Nastolatek”. Niezbędnik dla uczestników warsztatów.

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych

Cena: 1 000 zł 

Zgłoszenia: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu

 


„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

 SUPERWIZJA ZAJĘĆ

 

Szkolenie skierowane jest do:

Realizatorów programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Warunkiem uczestniczenia w superwizji jest ukończenie mnimum cz. I.

Forma:

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych przygotowujących uczestników do pracy z rodziną i nauczycielami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjny). Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Program szkolenia:

 1. Model współpracy z odbiorcami szkoleń (rodzicami, wychowawcami, specjalnymi grupami odbiorców).
 2. Praca z rodzicami/wychowawcami w kontakcie indywidualnym – określenie programu współpracy, kontrakt, procesy grupowe, kierunki pracy – edukowanie i dialog, motywowanie do współpracy i reagowanie na opór we współpracy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – ćwiczenia praktyczne.
 3. Analiza trudności, mocnych stron i potrzeb realizatorów. Budowanie relacji opartej na zaufaniu.
 4. Praca na przypadkach: rozwiązywanie konkretnych sytuacji zgłoszonych przez realizatorów – ćwiczenie umiejętności psychoedukacyjnych.
 5. Błędy jakie popełniamy. Konstruktywne rozwiązywanie problemów.
 6. Standardy realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – warsztaty dotyczące wybranych modułów „Szkoły…”
 7. Superwizje indywidualne.

Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych

Cena: 500 zł 

Zgłoszenia: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu