„SZCZĘŚLIWA MAMA”

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

   21-23 października 2019 / WARSZAWA

   13-15 listopada 2019 / KAZIMIERZ DOLNY

 

„SZCZĘŚLIWA MAMA”

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PROWADZENIA GRUP WARSZTATOWYCH SKIEROWANYCH DO RODZICÓW, OPARTYCH NA KONCEPCJI LOGODYDAKTYKI.

 

 

Szkolenia skierowane są do:

osób zajmujących się pracą z rodzicami (pedagogów, psychologów, wychowawców, logopedów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych). Warunkiem uczestniczenia jest posiadanie już pewnego doświadczenia pracy w grupie lub niezmiernie silna chęć jego zdobycia, otwartość, chęć rozwoju oraz pozytywne nastawienie do szkoleń, ludzi i  świata.

Założenia programu:

Założenia programu opierają się na Logodydaktyce – modelu wspierania rozwoju człowieka Iwony Majewskiej – Opiełki.

Logodydaktyka to narzędzie, które umożliwia odnalezienie sensu w życiu. Każdy człowiek ma ogromny potencjał, dlatego zamiast skupiać się na niedoskonałościach, powinien rozwijać swoje kompetencje. Zarówno kontrolowane działanie, jak i podświadomość wpływają na  kształtowanie charakteru (tzw. 5 P Logodydaktyki) Jest to formuła dochodzenia do  zadowolenia z życia i poczucia spełnienia bez odwoływania się do terapii i psychicznych obnażeń, przeznaczona dla ludzi odczuwających potrzebę zmian w życiu, ale także dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż to, co już osiągnęli. Opiera się na właściwie rozumianej skuteczności działania i stałym rozwoju. Logodydaktyka pozwala na znalezienie własnego unikatowego pomysłu na siebie i niezbędnych do skutecznego działania kompetencji psychologicznych.

W Logodydaktyce kładzie się nacisk na współpracę z rodzicami, którzy jako pierwsi mają zasadniczy wpływ na wychowanie młodych ludzi.

Kompetencje budowane z pomocą logodydaktyki:

 • uświadomiona skuteczna komunikacja
 • planowanie życia i zarządzanie sobą w czasie
 • zachowania w sytuacjach trudnych
 • kontrola stresu

Poruszane treści:

 • Wprowadzenie w tematykę rozwoju osobistego, poczucia szczęśliwości, dobrostanu, składowych szczęścia,
 • Poczucie własnej wartości,
 • Poczucie spójności wewnętrznej,
 • Pozytywne myślenie,
 • Proaktywność,
 • Poczucie obfitości.
 • Specyfika zajęć charakteryzuje się dużą dynamiką, dużą liczbą zadań i ćwiczeń dla uczestników. Po każdych zajęciach uczestnicy mają za zadanie wykonać różnorodne zadania domowe, które nie tylko utrwalają wiedzę, ale rozwijają samoświadomość,  umożliwiają wdrażanie nowych zachowań w codzienność. Dzięki temu uczestnicy zauważają zmianę oraz otwartość na rozwój. Intensywność zajęć, ich zindywidualizowany charakter oraz skuteczność  sprawia, iż warsztaty mają bardzo praktyczny charakter.

Zakładane rezultaty:

 • posiadanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia grup warsztatowych skierowanych do matek/ rodziców
 • wzmocnienie umiejętności trenerskich, pewności siebie niezbędnych do prowadzenia grup warsztatowych
 • przyrost wiedzy z zakresu rozwoju osobistego
 • wzrost poziomu zadowolenia z życia
 • zwielokrotnienie pozytywnych uczuć
 • nabycie wiedzy, jak wychować szczęśliwe dziecko
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, godności
 • osiągnięcie wewnętrznego spokoju
 • poznanie sposobów osiągania szczęścia na co dzień
 • wyrobienie uważności na pozytywy z Twojego otoczenia
 • zadowolenie z tego, co już osiegnęłaś/ąłeś i z tego co posiadasz

 

Cele:

Cel ogólny:

 • uzyskanie kompetencji do prowadzenia grupy rozwojowej dla matek/ rodziców

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie cech związanych z osiągnięciem równowagi emocjonalnej
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • kształtowanie spójności wewnętrznej
 • rozwijanie pozytywnego myślenia
 • ćwiczenie zachowań proaktywnych
 • modelowanie poczucia obfitości

 

Forma:

 • krótkie omówienia wprowadzanych treści,
 • burza mózgów, 
 • dyskusja kierowana
 • praca indywidualna,
 • inne metody aktywizujące

 

Materiały:

Przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu zachęcamy do zapoznania się z koncepcją Logodydaktyki  Iwony Majewskiej – Opiełki, dodatkowo pomocne może okazać się także poznanie:

 

Szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Edyta Furtak

Zapisy: 502 992 648