Akademia Mocy

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

    16-19 WRZEŚNIA / ZIELONA GÓRA

 

 

Akademia Mocy dla Profesjonalistów – to praktyczny kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci.

 

 

Szkolenia skierowane są do:

Realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, zajmujących się pracą z dziećmi. 

Szkolenie Akademia Mocy dla Profesjonalistów przygotowuje do przeprowadzenia 10 spotkań warsztatowych dla dzieci (po 1,5h każde). Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę oraz komplet scenariuszy do przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy podczas szkolenia mają możliwość doświadczenia większości metod i konkretnych zabaw wykorzystywanych w pracy z dziećmi w tym programie. W zależności od potrzeb grupy ćwiczymy wybrane elementy prowadzenia spotkań i/lub omawiamy marketing zajęć czyli sposób dotarcia do potencjalnych odbiorców.

Czas trwania: 40 h, 4 dni

 

O samych zajęciach Akademia Mocy:

Zajęcia Akademia Mocy to zajęcia cykliczne dla dzieci w wieku 7-10 lat, które mają na celu rozwijać świadomość emocjonalną i społeczną dzieci, uczyć lepszego rozumienia swoich stanów emocjonalnych i sposobów radzenia sobie z nimi,  a także wzmacniać wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Program powstał w 2013 roku i jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Każdy cykl zajęć obejmuje 10 spotkań:

1. Spotkanie integrujące grupę

2.-3. Spotkania wprowadzające w świat emocji

4.-5. Oswajanie Strachu

6.-7. Tajemnice Złości czyli podróż do Krainy Straszliwej Grzeczności

8. Sekrety Smutku

9. Budzenie Radość

10. Podsumowująca „GRA TERENOWA”

Niektóre metody wykorzystywane w trakcie zajęć: Akademia Mocy: DRAMA – proste ćwiczenia oraz rozbudowane gry i zabawy dramowe, praca z ciałem, rytuały, nauka relaksu, wspólne tworzenie plakatów, rysunków, grafik, dyskusje, refleksje, działania w grupie  i inne.