Akademia Mocy

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

    CZERWIEC 2018 / WARSZAWA

 

 

„SZKOLENIA AKADEMII MOCY”
CZĘŚĆ 1 – MOC EMOCJI 
CZĘŚĆ 2 – MOC RELACJI 

 

Szkolenia skierowane są do:

Realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, zajmujących się pracą z dziećmi. Przygotowują do przeprowadzenia dwóch cykli warsztatów AKADEMII MOCY – „Moc Emocji” i „Moc Relacji”.

 

„Akademia Mocy” to zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat, wspierające w rozwoju emocjonalnym i społecznym, wzmacniające wiarę w siebie i budujące poczucie własnej wartości. Każdy cykl zajęć obejmuje 10 spotkań.

Celem zajęć jest:

– nauka lepszego radzenia sobie z emocjami, 

– budowanie poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny,

– wzmacnianie w dzieciach odwagi i wiary w siebie,

– rozwój samoakceptacji,

– budowanie dobrych relacji z innymi,

– nauka asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych: odmawiania, konfliktów.

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WKRÓTCE.