STOWARZYSZENIE

25 lat doświadczeń w doskonaleniu umiejętności wychowawczych rodziców, nauczycieli i profesjonalistów zajmujących się wychowaniem.

Stowarzyszenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” powstało, aby:

  • wspomagać wszechstronny rozwój rodziny poprzez promowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców,
  •  wspierać rozwój osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i rodzicami zgodnie z programem warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;
  • integrować i wspierać środowisko realizatorów Szkoły;
  • prowadzić działalność profilaktyczną dotyczącą rodziny.