Dla Rodziców

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych prowadzonych w całej Polsce przez około 600 aktywnych Realizatorów Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Zapisy na szkolenia bezpośrednio u realizatorów.

 

Program warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców składa się z trzech modułów:

                             

 W trakcie zajęć rodzice nabywają i doskonalą umiejętności:
 • rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach,
 • stawiania jasnych granic i wymagań,
 • zachęcania dzieci do współpracy,
 • wspierania samodzielności dzieci
 • rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • uczenia dzieci samodyscypliny,
 • uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania,
 • wzmacniania ich poczucia własnej wartości.
REALIZACJA WARSZTATÓW:
 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);
 • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy – warsztatowa;
SYSTEM REKOMENDACJI:

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zgłoszony do systemu rekomendacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl w bazie programów dobrej jakości.

POLECANA LITERATURA:

    „Jak Kochać i wymagać” – Joanna Sakowska

 

A. Faber, E. Mazlish
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
Poznań 2001 / Wydawca: Media Rodzina

 

 

A. Faber, E. Mazlish
„Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością ”
Poznań 2000 / Wydawca: Media Rodzina

 

 

A. Faber, E. Mazlish
„Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”
Poznań 2006 / Wydawca: Media Rodzina

 

 

A. Faber, E. Mazlish
„Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”
Poznań 1998 / Wydawca: Media Rodzina

 

 

A. Faber, E. Mazlish
„Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”
Poznań 2002 / Wydawca: Media Rodzina