Dla Realizatorów

 

Realizatorzy programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to psycholodzy/pedagodzy posiadający:

 • duże doświadczenie w prowadzeniu pracy psychoedukacyjnej z grupą dorosłych;
 • przynajmniej minimum umiejętności terapeutycznych (np. ukończona socjoterapia),
 • ukończyli szkolenia €žSzkoła dla Rodziców i Wychowawców” (w CMPPP/ORE lub u uprawnionego trenera).
 • posiadają certyfikat realizatora programu wydany przez ORE.

Po kursie uczestnicy:  poszerzają kompetencje do prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, nauczycieli. Ukończenie szkolenia daje podstawę o ubieganie się o Certyfikat Realizatora.

Forma zajęć: zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do pracy z rodziną i nauczycielami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjnych). Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” składa się z trzech modułów:

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

CZĘŚĆ 1 – RELACJA I DIALOG

 

Program szkolenia:

 • Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 • Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 • Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

 

 

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

CZĘŚĆ 2 – RODZEŃSTWO

 

Program szkolenia:

 • Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
 • Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
 • Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
 • Równo czy sprawiedliwie?
 • Jak radzić sobie z egoizmem?
 • Problem ulubieńców.
 • Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
 • Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
 • Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
 • Wpływ ról na relacje w rodzinie.
 • Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
 • Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
 • Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
 • Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.

 

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

CZĘŚĆ 3 – NASTOLATEK

 

Program szkolenia:

 • Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
 • Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
 • Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
 • Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
 • Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
 • Spotkanie z młodzieżą.
 • Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
 • Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.