Centrum Szkoleniowe

Centrum Szkoleniowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Stowarzyszenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Warszawie.

Do zadań placówki należy miedzy innymi:

  • prowadzenie szkoleń w zakresie wychowania dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, wszystkich, którzy są zainteresowani budowaniem i doskonaleniem relacji z dziećmi i młodzieżą,
  • upowszechnianie wśród profesjonalistów koncepcji wychowawczej programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
  • opracowanie i wdrażanie programów ułatwiających efektywne działania wychowawcze we współpracy szkoły i rodziny,
  • opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących wychowania i edukacji.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość ubiegania się  o uprawnienie realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”